Sloop

Bij herontwikkeling is het vaak noodzakelijk om bestaande bebouwing te slopen. Wij verzorgen, in samenwerking met deskundige en gecertificeerde partners, de voorbereiding en begeleiding van deze sloopwerkzaamheden.

De voorbereiding bestaat uit het inventariseren van asbest in gebouwen, het aanvragen van een sloopvergunning, het opstellen van een betrouwbare sloopraming en het verzorgen van de aanbestedingsprocedure. Gedurende de uitvoering kunt u ervan op aan dat het werk op zorgvuldige wijze wordt begeleid, waardoor kosten en planning in de hand gehouden worden.

Daarnaast adviseren wij u ook altijd over andere vakdisciplines die een rol kunnen spelen bij een sloopproject. U kunt te maken krijgen met bodemverontreiniging of een archeologisch verwachtigingsvolle locatie, sloop (ondergronds) is dan niet zondermeer toegestaan. Ook kan een ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet noodzakelijk zijn. 

U kunt ervan op aan dat wij u op zorgvuldige wijze adviseren, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.