Infra

Een woonwijk bouw- en woonrijpmaken, een bedrijfsterrein herinrichten of een riool vervangen? Wij adviseren u graag over het te volgen traject. 
Wij verzorgen voor u de voorbereiding, begeleiden de uitvoering en dragen zorg voor een constructieve overdracht aan beheerders. 

In de onderzoeksfase inventariseren wij de risico’s door het uitvoeren van technisch onderzoek. Denk hierbij aan bodemonderzoek, geotechnisch onderzoek, archeologisch onderzoek, asbestinventarisatie, onderzoek naar flora- en fauna, inventarisatie van kabels en leidingen. 

Tijdens de ontwerp- en besteksfase verzorgen wij het ontwerp van de buitenruimte, maken wij het bestek, stellen een zorgvuldige project- en directieraming op en verzorgen desgewenst de aanbestedingsprocedure. 

Door vakkundige begeleiding (directie en toezicht) tijdens de uitvoering worden de kosten en de planning strak in de hand gehouden en wordt de opdrachtgever op zorgvuldige wijze geadviseerd. Verder dragen wij zorg voor betrouwbare revisies en overdracht aan beheerders.