Bodem

Of het nu gaat om de herontwikkeling van een woonwijk of bedrijfsterrein, een aanbouw bij een woning, een grondtransactie of de sanering van een gasfabrieksterrein, de adviseurs van Buro S/L kunnen u in elk stadium van het onderzoeks- en saneringstraject van dienst zijn. 

Wij voeren bodemonderzoek uit, bereiden saneringen voor (planvorming en bestek) en begeleiden de uitvoering. Hierbij werken wij uitsluitend samen met erkende bodemintermediars (BRL 1000, 2000 en 6000). Daarnaast brengen wij risico’s en kosten van bodemverontreiniging in kaart en kunnen u ook op juridisch vlak adviseren.

Maar u kunt er vooral van op aan dat wij op een pragmatische manier adviseren en het belang van de klant altijd bovenaan stellen.